Kultura organizacyjna obejmuje wartości, normy, zachowania i zwyczaje, które kształtują tożsamość i zachowanie pracowników firmy. Kultura wpływa na różne aspekty, takie jak motywacja pracowników, styl podejmowania decyzji, styl przywództwa, ogólną efektywność organizacyjną, zaangażowanie pracowników, zatrzymywanie talentów, rekrutację i wiele innych aspektów działalności przedsiębiorstwa.

Skoro kultura organizacyjna ma tak istotny wpływ na działalność przedsiębiorstwa, dla liderów firm nasuwa się pytanie: