Kultura organizacyjna jako system zachowań, sposób myślenia pracowników o organizacji i zestaw wartości które wyznaczają kierunek w którym podąża przedsiębiorstwo, jest na ogół kształtowana latami – niestety często również nieświadomie. Czy to oznacza, że zmiana kultury organizacji musi trwać również lata? Jeśli do zmiany kultury organizacji podejdziemy metodycznie, zaplanujemy odpowiednie działania, możemy ją zmienić znacznie szybciej. Jednak w zmianie kultury organizacji nie czas jest kluczowy, a skuteczność przeprowadzenia zmiany.