Kultura organizacyjna to osobowość organizacji, reprezentująca wartości, przekonania i zachowania, które określają sposób działania pracowników. Kultura organizacyjna wpływa na sposób, w jaki pracownicy wchodzą we wzajemne interakcje, pracują i podejmują decyzje, i ma istotny wpływ na efektywność przedsiębiorstwa.