Skip to main content

CultureThink

SEO tekst, niewidoczny na stronie, ale widoczny dla wyszukiwarek.

Tak samo nazwa strony „CultureThink”

Jacek Antczak

Kultura zjada strategię
na śniadanie

- Peter Drucker

Tak jeden z najważniejszych współczesnych strategów biznesu i badacz roli procesów zarządzania, podkreślał istotność kultury organizacyjnej dla efektywności i wzrostu firm.

Nie tylko Drucker ale również wielu innych badaczy i praktyków zajmujących się organizacjami przyznaje, że kultura organizacyjna istotnie wpływa na sprawność i efektywność firm.

/kontakt kontakt

Doskonale przemyślana strategia, innowacyjne projekty, efektywne procesy, skazane zostaną na niepowodzenie, jeśli ludzie mający je realizować mają odmienny system wartości, sposób działania i myślenia o organizacji niż liderzy zmian, którzy próbują realizować swoją wizję przedsiębiorstwa.

Jak wspieramy firmy i ich liderów?

Kultura organizacyjna jest indywidualnym dla każdej firmy systemem norm, zachowań, założeń, wytycznych, procedur, procesów, sposobem zarządzania i komunikacji, celami, wizją i misją oraz zdefiniowaną propozycją wartości oferowaną dla Klientów.

/jak-to-dziala jak to działa

Kultura organizacji wyraża się również w symbolach, logotypach, narzędziach pracy, jest w zasadzie wszystkim co otacza pracowników i wpływa na ich sposób działania, zaangażowanie a nawet myślenie o swojej roli w organizacji i firmie jako miejscu pracy.

/case-study case study

Jeżeli więc kultura organizacji jest tak szerokim zbiorem czynników mających wpływ na sposób działania i myślenia pracowników, istotnym zadaniem dla liderów w każdym przedsiębiorstwie jest rozpoznanie modelu kultury własnej organizacji i zaplanowanie procesu jej zmian, przygotowując firmę do zmieniających się warunków rynkowych i dynamicznego otoczenia.

W czym pomaga Culture Think

W czym pomaga Culture Think

W Culture Think pomagamy określić profil kultury organizacyjnej za pomocą sprawdzonego na tysiącach przedsiębiorstw modelu, dostarczając właścicielom, managerom, zespołom HR i liderom zmian informacji o DNA organizacji, umożliwiając efektywnie realizować strategię, wprowadzać zmiany organizacyjne oraz zwiększać zaangażowanie i zadowolenie pracowników.
/o-nas o nas
Klan współpraca Adhokracja tworzenie Rynek rywalizacja Hierarchia kontrola Elastyczność i swoboda działania Orientacja na sprawy zewnętrzne i różnorodność Stabilność i kontrola Orientacja na sprawy wewnętrzne i integrację

Dowiedz się jak wykonać diagnozę modelu kultury organizacyjnej

https://kulturaorganizacyjna.com/jak-to-dziala/ proces diagnozy kultury organizacji

Dowiedz się czy kulturę organizacji można zmienić

przeczytaj przeczytaj

Baza wiedzy

Czy kulturę organizacji można zmienić?
22/06/2022

Czy kulturę organizacji można zmienić?

Kultura organizacyjna jako system zachowań, sposób myślenia pracowników o organizacji i zestaw wartości które

przeczytaj
Typy kultury organizacji
29/08/2022

Typy kultury organizacji

Zdecydowana większość badaczy organizacji i praktyków zgadza się, że pojęcie kultury organizacyjnej wiąże się

przeczytaj
wszystkie wpisy